Życie i zdrowie


NOWOŚĆ !!! 


Najnowsza oferta ubezpieczenia na życie o charakterze ochronnym dla Ciebie i Twojej Rodziny.

 

Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia wypadkowe, chorobowe i rodzinne. Program przewidziany jest dla osób w wieku 18-67 lat.

 

Zapewniamy szeroki zakres ubezpieczenia w niespotykanej dotąd cenie!

 

 

DO WYBORU JEDEN SPOŚRÓD 4 ATRAKCYJNYCH PAKIETÓW:

 

1. PAKIET TWOJE ŻYCIE - zabezpieczy Twoją Rodzinę na wypadek, gdyby coś Ci się stało lub gdyby Ciebie zabrakło

 

2. PAKIET TWOJE ŻYCIE I ZDROWIE - dodatkowo zapewni Tobie pomoc finansową w razie choroby lub pobytu w szpitalu

 

3. PAKIET ŻYCIE RODZINY - dodatkowo otrzymasz świadczenia w przypadku urodzenia się dziecka, śmierci członków Rodziny

 

4. PAKIET ZYCIE I ZDROWIE RODZINY - dodatkowa ochrona dla członków Rodziny w razie choroby lub pobytu w szpitaluSkładki miesięczne już od kwoty 33 zł !Zakres_programu_WARTA_DLA_CIEBIE_I_RODZINY.pdf

 

 

Wypadki mogą zdarzyć się wszędzie: w pracy, w domu, w szkole, w samochodzie i na ulicy. Są nieprzewidywalne i niezależne od naszej woli. Można złagodzić ich skutki dzięki odpowiednim ubezpieczeniom.

 

Zaoszczędź Swój czas i pieniądze i sprawdź naszą ofertę.

 Ubezpieczenie NNW dla każdego


Nieszczęśliwy wypadek może zdarzyć się każdemu i wszędzie.
Ubezpieczenie NNW daje poczucie bezpieczeństwa i wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych.


W naszej ofercie znajdziesz rozwiązania gwarantujące:


• elastyczność i możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb
• podstawowy zakres ubezpieczenia może być rozszerzony o szereg dodatkowych klauzul – m.in. pobyt w szpitalu, koszty rehabilitacji, zwrot kosztów leczenia
• sam decydujesz o wysokości sum ubezpieczenia
• możesz wybrać umowę indywidualną albo rodzinną


• zapewniamy możliwość zawarcia umowy krótkoterminowej (nawet na kilka dni)

• atrakcyjne ceny - składka już od 50 zł za rok

• szybka wypłata świadczeń

 


Ochrona dla Twojej Rodziny


 

Ubezpieczenia ochronne to ubezpieczenia na życie, które zawierasz, aby Twoja rodzina nawet w razie nieprzewidzianych wypadków miała szansę utrzymać dotychczasowy poziom życia. 

 

Stanowią idealne rozwiązanie w przypadku posiadania zobowiązań finansowych (np. kredyty hipoteczne), bo dają pewność, że konieczność ich spłaty nie pozostawi Twoich bliskich bez środków do życia.


Wykupując taki rodzaj ubezpieczenia przestaniesz się martwić o przyszłość swoją i los najbliższych.


Umowa zawierana jest na czas określony dostosowany do potrzeb klienta
Istnieje możliwość płatności składki z częstotliwością roczną, półroczną, kwartalną i miesięczną.


Główne zalety:


• szeroka ochrona ubezpieczeniowa dzięki możliwości wyboru umów dodatkowych
• wysokie zabezpieczenie przy atrakcyjnej cenie
• zwolnienie podatkowe dla Twojej rodziny - wypłata świadczenia wolnego od podatków i innych obciążeń

 


Specjalna oferta - Ubezpieczenie Lew Senior


 

To ubezpieczenie na życie, stworzone specjalnie z myślą o osobach pomiędzy 50 a 75 rokiem życia, bez względu na ich stan zdrowia. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

Składka jest płatna z góry z częstotliwością miesięczną. Minimalna wysokość składki miesięcznej to 25 złotych.


Suma ubezpieczenia do wyboru przez Ubezpieczającego od 5 000 do 20 000 złotych.


Główne zalety:


• ochrona ubezpieczeniowa do końca życia
• uproszczona procedura zawierania umowy
• Ubezpieczony decyduje, kto w przyszłości otrzyma zgromadzone przez niego pieniądze

 


Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracownikówPosiadamy w ofercie oferty zarówno dla firm zatrudniających minimum 3 pracowników jaki i rozwiązania dla zakładów zatrudniających ponad 20 pracowników.


Zakres ochrony ubezpieczeniowej kształtujemy elastycznie, w zależności od Państwa wymagań i oczekiwań. Zabezpieczyć możemy:


Poczucie bezpieczeństwa Najbliższych Pracownika zapewniając świadczenia w przypadku:


• śmierci Ubezpieczonego
• śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
• śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku
lokomocji
• śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku przy pracy
• śmierci Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu


Zdrowie Pracownika


• niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej
• niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej wskutek nieszczęśliwego
wypadku
• poważna choroba Ubezpieczonego
• trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego
wypadku
• trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub
udaru mózgu
• operacje chirurgiczne
• pobyt Ubezpieczonego w szpitalu
• pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku
• pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku przy
pracy
• pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku w
środku lokomocji
• pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek zawału serca lub udaru mózgu
• druga opinia medyczna
• pomoc medyczna w kraju
• rehabilitacja medyczna


Ochrona dla Osób najbliższych Pracownika


• pobyt Dziecka w szpitalu
• pobyt Współmałżonka w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku
• trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku
Współmałżonka
• trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku Dziecka
• urodzenie Dziecka
• urodzenie Dziecka rozszerzone o urodzenie Dziecka w wyniku ciąży mnogiej
lub z wadą wrodzoną
• urodzenie Dziecka martwego
• śmierć Rodziców
• śmierć Teściów
• osierocenie Dziecka
• śmierć Dziecka
• śmierć Współmałżonka
• śmierć Współmałżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku
• poważna choroba Dziecka
• poważna choroba Współmałżonka


Główne zalety


• ochrona ubezpieczeniowa przez 24 godziny na dobę niezależnie od miejsca
pobytu
• możliwość rozszerzenia ubezpieczenia ochronnego o część inwestycyjną
• prawo do kontynuowania ubezpieczenia po ustaniu zatrudnienia Pracownika
u Pracodawcy
• możliwość dopasowania ubezpieczenia do potrzeb i oczekiwań Pracowników
i Pracodawcy


Jakie są korzyści z ubezpieczenia grupowego?


Ubezpieczenie zapewnia:


• zabezpieczenie finansowe dla Pracownika i jego rodziny w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń losowych
• możliwość inwestowania w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe
• przystąpienie do ubezpieczenia bez badań lekarskich
• do ubezpieczenia przystąpić mogą również Współmałżonkowie Pracownika
• świadczenia ubezpieczeniowe, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz podatkiem od spadków i darowizn
• zniżki na zakup innych ubezpieczeń oferowanych przez Towarzystwa


Dzięki ubezpieczeniu Pracodawcy zyskują:


• wymierne narzędzie dbałości o swoich Pracowników, wzmacniające wizerunek firmy oraz zwiększające jej konkurencyjność na rynku pracy
• zwiększenie atrakcyjności firmy w procesie rekrutacji najlepszych specjalistów
• efektywny element polityki kadrowej w zakresie motywowania pracowników
• możliwość zaliczenia składki opłacanej przez Pracodawcę w koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 16, ust 1, pkt 59 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
• wysoką jakość obsługi w czasie zawierania ubezpieczenia i po jego zawarciu

 


Ubezpieczenia zdrowotneGwarantują dostęp do kompleksowych prywatnych usług medycznych na najwyższym poziomie w ponad 700 placówkach w całej Polsce.

 

Wykupując prywatną opiekę medyczną każdy Ubezpieczony otrzymuje Kartę Ubezpieczenia, która jest kluczem dostępu do świadczeń medycznych w ramach wybranego wariantu ubezpieczenia.


Dlaczego warto wybrać prywatną opiekę medyczną z Compensa Zdrowie? Oto 4 powody:


1. Serwis


• 24 godzinna INFOLINIA (medyczna)
• telefoniczna rejestracja
• rejestracja na wyznaczoną godzinę
• przyjazne nastawienie do pacjenta
• kultura obsługi pacjenta
• około 1000 placówek w Polsce


2. Fachowa opieka medyczna


• lekarze o wysokich kwalifikacjach
• szeroki wybór specjalistów
• nowoczesne metody leczenia


3. Szybka diagnoza, szybki powrót do zdrowia


• konsultacje lekarskie – bez limitów i bez skierowań
• konieczne badania diagnostyczne bez limitów
• nowoczesne metody leczenia
• możliwość wykonania diagnostyki w 1 placówce

krótkie terminy oczekiwania na konsultacje i badania


4. Przejrzyste reguły


• przejrzysty i jasno określony zakres świadczeń
• brak wyłączeń chorób uprzednio występujących

 

Dzienny zasiłek szpitalny


W ramach ubezpieczenia indywidualnego Compensa Zdrowie możliwy jest także wybór wariantu w postaci zasiłku szpitalnego.


Compensa wypłaca Ubezpieczonemu za każdy dzień koniecznego z medycznego punktu widzenia pobytu w szpitalu zasiłek w wybranej przez Ubezpieczonego wysokości:


• 50 zł za dzień
• 100 zł za dzień
• 150 zł za dzień
• 200 zł za dzień


W przypadku pobytu w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku, wypłacany zasiłek ulega podwojeniu. Dzienny Zasiłek Szpitalny jest świadczeniem ryczałtowym wypłacanym od pierwszego dnia pobytu w szpitalu.


Nie zostały wprowadzone ograniczenia w postaci maksymalnej liczby dni pobytu w szpitalu.


Uzyskane z tytułu zasiłku szpitalnego lub świadczenia operacyjnego środki finansowe mogą być przeznaczone na dowolny cel np.:


• pokrycie kosztów leczenia w placówce prywatnej,
• dodatkową opiekę pielęgniarską,
• zakup lekarstw,
• hospitalizację o podwyższonym standardzie,
• częściową rekompensatę utraconych dochodów.


Świadczenie operacyjne


Świadczenie operacyjne to dodatkowe zabezpieczenie na wypadek leczenia operacyjnego w szpitalu i jest wypłacane na wypadek wykonania operacji.

Oferowane są 2 warianty świadczenia operacyjnego:


• WARIANT A: Operacje chirurgiczne w związku z nieszczęśliwym wypadkiem
• WARIANT B: Operacje chirurgiczne w związku z chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem


Wysokość świadczenia operacyjnego zależy od grupy, do której zakwalifikowana została wykonana operacja chirurgiczna i wynosi:


• 10 000 zł – operacje z grupy 5 np. przeszczepy,
• 8 000 zł – operacje z grupy 4 np. operacje wątroby,
• 6 000 zł – operacje z grupy 3 np. operacje nerek, kręgosłupa,
• 4 000 zł – operacje z grupy 2 np. częściowa operacja tarczycy,
• 2 000 zł – operacje z grupy 1 np. operacje żylaków kończyn dolnych.


UWAGA: Operacje, których nie obejmuje Katalog Operacji będący załącznikiem do Szczególnych Warunków Ubezpieczenia Świadczenia Operacyjnego, będą kwalifikowane do odpowiedniej grupy, zbliżonej najbardziej do przeprowadzonej operacji.


Uzyskane z tytułu zasiłku szpitalnego lub świadczenia operacyjnego środki finansowe mogą być przeznaczone na dowolny cel np.:


• pokrycie kosztów leczenia w placówce prywatnej,
• dodatkową opiekę pielęgniarską,
• zakup lekarstw,
• hospitalizację o podwyższonym standardzie,
• częściową rekompensatę utraconych dochodów.